Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Vedenie OUI : Ing. Valéria Varadská - riaditeľka
  Ing. Daniel Fecko - zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
  Bc. Beáta Rusinkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
   
Učitelia teoretického vyučovania: Ing. Vladimír Gerhart - výchovný poradca, koordinátor pre ŠkVP, správca webovej stránky
  Mgr. Erika Hadyová - koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
  Ing. Anna Hudáková - predseda RŠ
  Mgr. Boris Lukáč
  Mgr. Ján Čorej
  Mgr. Matúš Porochnavý
   
 Majstri odborného výcviku : Bc. Vladimír Vaľko
  Bc. Slavomír Lukáč
  Bc. Peter Tančin
  Miroslav Hricov
  Juraj Hrebík
  Mária Semanová
  Gabriela Nováková
  Bc. Jarmila Žulová
  Mgr. Eva Petrigačová - predseda ZO OZ PŠaV
  Bc. Helena Kazimírová
  Bc. Eva Štibrányiová
  Peter Biroš
  Vladimír Fecko
   
 Vychovávatelia : Mgr. Zuzana Tkáčová
  Rudolf Kmec
   
 Ekonomický úsek : Katarína Belanská, účtovníčka, hospodárka
  Jana Fejerčáková, mzdová a personálna účtovníčka
   
 Hospodárski pracovníci : Bc. Peter Gulik, správca počítačovej siete
  Marián Škripko, školník, údržbár, vodič
  Milan Čičák, vrátnik, kurič
  Pavol Fecko, kurič, pomocný vychovávateľ
  Margita Mikuľáková, pomocná vychovávateľka
  Monika Čižmáriková, upratovačka
  Mária Sirotňáková, upratovačka
  Dana Štecová, upratovačka
  Mária Talianová, upratovačka
   
   
   
   
   
   
   
   

Práve tu je 48 návštevníkov a žiadni členovia on-line