Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Úlohou výchovy mimo vyučovania je podporovať výchovno-vzdelávacie ciele nášho špeciálnopedagogického školského zariadenia.

Dochádzajúci žiaci môžu byť ubytovaní v internáte s kapacitou do 28 miest, ktorý sa nachádza priamo v budove učilišťa. K dispozícii majú niekoľko štvorposteľových izieb, zariadených novým nábytkom. Súčasťou internátu sú dve spoločenské miestnosti. Pri svojich popoludňajších aktivitách môžu používať aj telocvičňu, posilňovňu, alebo internetovú miestnosť.

Obsahom činnosti v rámci výchovy mimo vyučovania je najmä príprava na vyučovanie, záujmovo-krúžková činnosť, návšteva kultúrno-športových akcií mesta, individuálne vychádzky .

Žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi budú mať  ubytovanie a stravu v internáte   ZADARMO !


Personálne zabezpečenie výchovy mimo vyučovania :

  • Mgr. Zuzana Tkáčová – vychovávateľka
  • Rudolf Kmec – vychovávateľ
  • Margita Mikuľáková – pomocná vychovávateľka
  • Pavol Fecko - pomocný vychovávateľ

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line