Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Číselný kód učebného odboru : 4572 G 09
Názov učebného odboru : poľnohospodárska výroba
Odborné zameranie : záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
Dĺžka prípravy : 3 roky
Určený pre : dievčatá a chlapcov
Základné podmienky prijatia :
  • Absolventi špeciálnych základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú  dochádzku
  • Absolventi základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne    integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú  školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia :  záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní :  vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava :  rekvalifikačné kurzy

Charakteristika učebného odboru

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny ako aj práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov, výrobu okrasných drevín, ošetrovanie a výsadbu kvetinových záhonov. Zvláda zakladanie a ošetrovanie trávnikov a zazimovanie okrasných drevín. Ovláda základy viazania a aranžovania vybraných kvetinárskych produktov.

   V školskom roku 2018/2019  sa do učebného odboru plánuje prijať 8 žiakov.

alt

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line