Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   16. marca sa v priestoroch školskej telocvične uskutočnil školský turnaj v streľbe na basketbalový kôš. Zúčastnilo sa ho 14 chlapcov, ktorých úlohou bolo z vopred určených pozícií trafiť basketbalovou loptou kôš, pričom sa im meral čas. Piati najlepší si to potom rozdali vo finále.

Konečné poradie :

1. miesto : Roman MIRGA (1.B) - čas 22,98 sek

2. miesto : Jozef POKUTA (3.B)  - čas 49,39 sek

3. miesto : Martin GIŇA (3.B)     - čas 53,45 sek

 

      

   Po niekoľkých rokoch prerušenia  mali žiaci tretích a druhých ročníkov OUI v Prešove opäť možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcvikového kurzu, tentokrát v priestoroch rekreačného strediska Drienica. V týždni od 22. do 26. februára sa ho zúčastnilo 31 žiakov.  Základnou náplňou a cieľom bolo zoznámenie sa s lyžami a zvládnutie niektorých aspektov techniky lyžovania. Nechýbala ani zimná turistika, návšteva plaveckého bazénu, stolný tenis, biliard a rôzne spoločenské hry. Napriek tomu, že väčšina žiakov stala na lyžiach po prvýkrát o pobyt na svahu bol veľký záujem a výsledky sa dostavili takmer okamžite. Na záverečnej diskotéke sa všetci dobre zabavili a plný dojmov a zážitkov sa vrátili naspäť domov.

 

   Do našej školy chodia nielen sympatickí a zruční chlapci - budúci majstri svojho remesla, ale aj šikovné a milé dievčatá, ktoré k svojim učebným zručnostiam pridali ešte niečo naviac. Kliknite na foto a posúďte sami...

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ani chlapci sa však nedajú zahanbiť :

 

Remeslo má zlaté dno a každý remeselník sa rád pochváli svojim majstrovstvom. To platí aj o našich učňoch, ktorí sú síce ešte len na začiatku svojej profesionálnej kariéry, ale dokážu už toho naozaj veľa. Svoje vedomosti a praktické zručnosti si môžu otestovať na celoslovenských súťažiach zručnosti, ktoré pre nich každoročne organizuje Združenie odborných učilíšť.
Miestom konania súťaže v danom odbore je vždy iné odborné učilište, ktoré sa tak na dva dni stane domovom pre tých najšikovnejších adeptov. Súťaž formou testu preverí ich teoretické vedomosti, avšak jej hlavnou náplňou je overenie praktických zručností. Žiaci tak môžu konfrontovať svoje schopnosti v konkurencii seberovných, čo napomáha budovaniu a upevňovaniu ich profesionálneho sebavedomia.Súčasťou súťaží zručnosti sú aj neformálne stretnutia pedagogického doprovodu žiakov, hlavne z radov majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov, ktorí si tak navzájom vymieňajú skúsenosti pri odbornej príprave svojich žiakov.

Aj žiaci OUI v Prešove sa pravidelne zúčastňujú celoslovenských súťaží zručnosti. Družstvá murárov, maliarov, stavebných zámočníkov či kuchárov tam prezentujú svoj remeselný fortieľ a bojujú o čo najlepšie umiestnenie.

   Aj žiaci našej školy sú ako ostatní mladí ľudia - zvedaví, nedočkaví, zaľúbení... Nájdu sa medzi nimi takí, ktorí tieto pocity vedia pretaviť do poézie či prózy. Pomocnú ruku či radu im pri tom poskytne Mgr. Ján Čorej - učiteľ slovenského jazyka a literatúry. Výsledkom sú úprimné výpovede mladých o svete, o láske, o nich...

 

                              Katarína  Ferková:

Vieš to?!

 

Už po koľkýkrát ťa skúšam

zas a zas milovať,

keď sa snažíme cestu

k sebe nájsť.

Vieš to?!

 

Už po koľkýkrát sa ťa snažím

zas a zas pobozkať,

keď pre odpustenie hladíš moju tvár.

Vieš to?!

 

Už po koľkýkrát horím k tebe láskou

zas a zas

a márne sa pokúšam zastaviť ten rýchly čas.

Vieš to?!

 

Zas a zas

mi behá po chrbte mráz

a ja neviem,

či dokážem ti odpustiť ešte raz.

Vieš to?!

 

      Na tomto mieste si môžete prečítať niekoľko ukážok z literárnej tvorby našich žiakov:

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vierka Rakašová.doc)Vierka Rakašová.doc[báseň]57 kB
Stiahnuť tento súbor (Roman Baláž.doc)Roman Baláž.doc[próza]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Patrícia Markovičová.doc)Patrícia Markovičová.doc[báseň]30 kB
Stiahnuť tento súbor (Mariana Horvátová.doc)Mariana Horvátová.doc[báseň]28 kB
Stiahnuť tento súbor (Laura Petíková.doc)Laura Petíková.doc[báseň]42 kB
Stiahnuť tento súbor (Klaudia Kováčová.doc)Klaudia Kováčová.doc[báseň]31 kB
Stiahnuť tento súbor (Dušan Gábor.doc)Dušan Gábor.doc[báseň]51 kB
Stiahnuť tento súbor (Dávid Mirga.doc)Dávid Mirga.doc[báseň]41 kB
Stiahnuť tento súbor (Angela Belyová.doc)Angela Belyová.doc[báseň]31 kB

fofo-hudobná skupina AkordHudobno-spevácka skupina AKORD vznikla v októbri 2008. Platformou jej vzniku a činnosti je literárny krúžok pri OUI v Prešove, pod vedením Mgr. Jána Čoreja. Za krátky čas svojej existencie stihla skupina prezentovať svoje umenie návštevníkom Dňa otvorených dverí a vystúpiť na programe Vianočnej akadémie. Za sebou má aj prvý verejný minikoncert v Dome kultúry Prešov. Hudobná skupina úzko spolupracuje s literárnym krúžkom, hlavne v oblasti zhudobnenia textov, ktorých autormi sú jeho členovia. Takto vznikla aj pieseň o našej škole „Naše internátne“. Skupine sa podarilo natočiť aj vlastný videoklip.

 

Práve tu je 218 návštevníkov a žiadni členovia on-line