Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Remeslo má zlaté dno a každý remeselník sa rád pochváli svojim majstrovstvom. To platí aj o našich učňoch, ktorí sú síce ešte len na začiatku svojej profesionálnej kariéry, ale dokážu už toho naozaj veľa. Svoje vedomosti a praktické zručnosti si môžu otestovať na celoslovenských súťažiach zručnosti, ktoré pre nich každoročne organizuje Združenie odborných učilíšť.
Miestom konania súťaže v danom odbore je vždy iné odborné učilište, ktoré sa tak na dva dni stane domovom pre tých najšikovnejších adeptov. Súťaž formou testu preverí ich teoretické vedomosti, avšak jej hlavnou náplňou je overenie praktických zručností. Žiaci tak môžu konfrontovať svoje schopnosti v konkurencii seberovných, čo napomáha budovaniu a upevňovaniu ich profesionálneho sebavedomia.Súčasťou súťaží zručnosti sú aj neformálne stretnutia pedagogického doprovodu žiakov, hlavne z radov majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov, ktorí si tak navzájom vymieňajú skúsenosti pri odbornej príprave svojich žiakov.

Aj žiaci OUI v Prešove sa pravidelne zúčastňujú celoslovenských súťaží zručnosti. Družstvá murárov, maliarov, stavebných zámočníkov či kuchárov tam prezentujú svoj remeselný fortieľ a bojujú o čo najlepšie umiestnenie.

Práve tu je 160 návštevníkov a žiadni členovia on-line