Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Odborné učilište internátne pripravuje žiakov na výkon robotníckych povolaní vo vybraných profesiách. Z tohto pohľadu má odborný výcvik kľúčové postavenie v procese vyučovania. Nadväzuje na teoretickú odbornú prípravu a umožňuje žiakom získanie praktických zručností v danom odbore.

Praktické vyučovanie prebieha trikrát týždenne. Žiaci prvých ročníkov vykonávajú odborný výcvik v dielňach a cvičných kuchyniach a žiaci vyšších ročníkov ho realizujú v podmienkach reálnej výrobnej praxe. Dielne pre stavebné odbory sú v komplexe praktického vyučovania priamo v areály školy, cvičné dielne pre služby a domáce práce spolu s dielňou pre záhradníkov  sa nachádzajú v záhradníckom pavilóne a cvičné kuchynky  sa nachádzajú v pavilóne obchodnej prevádzky.

Vyučovací deň trvá sedem 60-minútových vyučovacích hodín v čase od 730- 1430 hod. Žiaci vykonávajú praktickú činnosť v skupinách, pričom maximálny počet žiakov v skupine je osem.

 


Personálne zabezpečenie praktického vyučovania :

  • stavebná výroba – MURÁR : Bc. Slavomír Lukáč, Vladimír Fecko, Juraj Hrebík
  • stavebná výroba – MALIAR :Peter Biroš
  • stavená výroba – STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK : Bc. Vladimír Vaľko
  • vodovodné zariadenia - INŠTALATÉR : Miroslav Hricov 
  • obchodná prevádzka – KUCHÁR : Mgr. Eva Petrigáčová, Gabriela Nováková, Bc. Helena Kazimírová, Bc. Peter Tančin
  • obchodná prevádzka – SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE : Bc. Jarmila Žulová, Mária Semanová
  • poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍKBc. Eva Štibrányiová
  • cukrárska výroba - CUKRÁRMgr. Eva Petrigáčová, Bc. Helena Kazimírová

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line