Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
 2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
 3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku – predseda 
 4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
 5. Rada školy :
 • Ing. Anna Hudáková - zástupkyňa pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
 • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
 • Mgr. Jarmila Žulová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
 • Katarína Belanská – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
 • Mgr. Ľubomíra Kireta – zástupkyňa rodičov žiakov
 • Daniel Strelec - zástupca rodičov žiakov
 • Milan Žiga - zástupca rodičov žiakov
 • Ing. Tatiana Lorincová  – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Bc. Natália Procházková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Mgr. Marta Iličková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Ing. Jarmila Hrabčáková – členka delegovaná RÚŠS Prešov

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line