Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom, žiakom a všetkým

 

návštevníkom školy, že od 20. 09.2021 (pondelok) vstup do vnútorných 

 

priestorov školy je možný len s prekrytím nosa a úst respirátorom, z dôvodu,

 

že

 

okres Prešov je podľa COVID-automatu v červenej farbe t.j. v 1. stupni ohrozenia.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená

 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,

 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, hnačka),

 

ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského

 

zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať

 

lekára.

 

Po každom  prerušení dochádzky do školy v trvaní  3 a viac po sebe nasledujúcich

 

dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o

 

bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže

 

vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o 

 

bezpríznakovosti" pre návštevníka.

 

 

Obe tlačivá (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa resp. návštevníka) si môžete stiahnuť v prílohe.

 

 

 

                                                                                        Ing. Valéria Varadská

                                                                                              riaditeľka školy

 

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy,  

 

že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

 

zo dňa 12.11.2020, OUI v Prešove

 

o b n o v u j e   školské vyučovanie od 18.11.2020 (streda).

 

V pondelok (16.11.2020) udeľuje riaditeľka školy pre žiakov riaditeľské voľno.

 

Internátni žiaci nastúpia na vyučovanie v pondelok (23.11.2020).

   

 

O Z N A M

   Riaditeľka OUI v Prešove oznamuje, že na základe pokynov ministerstva škostva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, sú všetci, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy povinní nosiť rúško na tvári, ktoré chráni dýchacie cesty (zakrytý nos a ústa).

 

Bez nasadeného rúška bude vstup do budovy školy zakázaný !

 

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom.

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do zariadenia sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

   V dnešných "fejsbúkových" časoch by sme nemali zabúdať na krásu slova a aspoň z času na čas si prečítať dobrú beletriu.

   Naši žiaci nezaprú svoj umelecký talent a niektorí z nich sa radi ponárajú do tajomného sveta poézie.

   Potvrdili to aj na poslednom školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

   Na prvom a druhom mieste sa umiestnili svorne dve žiačky :

   1. miesto : Zdenka Horvátová (1. F) a Adriana Horvátová (2. F) - obe budúce cukrárky - druhá a prvá sprava

   2. miesto : Slávka Daňová (3. Z) a Xenia Sirotníková (1. S)

   3. miesto obsadila Dominika Škvarlová (1. S)
 

 

Práve tu je 235 návštevníkov a žiadni členovia on-line