Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   V piatok, 22. septembra sa žiaci školy zúčastnili jesenného účelového cvičenia s tématikou brannej a zdravotnej prípravy. Už tradičným miestom konania bolo cvičisko Kynologického klubu Prešov. 

    Účastníci sa zdokonalili v branných činnostiach - hode granátom na cieľ a  streľbe zo vzduchovky. Dozvedeli sa ako táboriť v prírode a poskytovať prvú pomoc. Zopakovali si aj zásady bezpečnosti v cestnej premávke. Cez prestávku si pochutnali na dobrom čaji a opiekli si slaninku. Počasie ukázalo svoju vľúdnejšiu tvár a tak sa piatkové dopoludnie vydarilo.

 

Práve tu je 158 návštevníkov a žiadni členovia on-line