Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   A je to tu... Nový školský rok 2016/2017 energicky zabúchal na dvere a vkročil do našej školy. Stalo sa tak v pondelok, 5. septembra. Tento deň bol významný hlavne pre žiakov prvých ročníkov, ktorí takto definitívne začali svoju trojročnú púť, v cieli ktrorej ich čaká vstupenka do profesijného života - výučný list. Všetkých privítala riaditeľka OUI Ing.Valéria Varadská a popriala im veľa šťastia, zdravia a vytrvalosti. Žiaci sa potom rozišli do učební, kde im ich triedni učitelia a majstri odborného vyučovania dali vstupné informácie a pokyny.

 

              

 

Práve tu je 157 návštevníkov a žiadni členovia on-line