Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   V živote človeka či inštitúcie nastanú niekedy zmeny, ktoré zásadným spôsobom zmenia jeho smerovanie. Odborné učilište v Prešove vzniklo ešte v roku 1964 a bolo zamerané na prípravu chlapcov v stavbárskych profesiách. Na prijímacom pohovore pre škol. rok 1985/86 sa však udialo niečo, čo navždy zmenilo tvár školy. Zúčastnili sa ho aj dievčatá, budúce kuchárky. A tak, do dovtedy výlučne mužského sveta, vstúpil element krásy, jemnosti a pôvabu. Narodil sa nový učebný odbor.

   Za dobu jeho trvania sa o štúdium v ňom pokúsilo veľa žiakov. 365 z nich však bolo natoľko zodpovedných a vytrvalých, že ho aj úspešne absolvovalo. 249 dievčat a 116 chlapcov tak získalo výučný list, ktorý im otvára dvere do zariadení spoločného stravovania v celej EÚ.

  Bolo by ťažké zrátať tie tisícky jedál, ktoré na hodinách praktického vyučovania pripravili, ukážky slávnostných stolovaní, či prezentácie na dňoch otvorených dverí tvoria dnes zlatý fond videodokumentácie školy. Päť plne vybavených cvičných kuchyniek, šesť kvalifikovaných majsteriek odborného výcviku a jeden učiteľ odborných predmetov s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami sú veľkou devízou a hnacím motorom tohto učebného odboru a zároveň aj prísľubom do budúcnosti. Jeho zmyslom a poslaním sú však žiaci - tí, ktorí každé ráno prichádzajú do cvičných kuchyniek, prezliekajú sa do pracovného odevu a krok za krokom sa zdokonaľujú v svojom profesionálnom majstrovstve. 

   Učebný odbor  "Obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál" má 30 rokov. Všetko najlepšie a veľa šťastia !

 

DSC 4540

 

Práve tu je 182 návštevníkov a žiadni členovia on-line