Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Čas tak rýchle beží a ani sme sa nenazdali, že prešlo už deať rokov od prvého zvonenia pre žiakov učebného odboru  "Poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍCTVO : kvetinár, zeleninár, sadovník".

     Stalo sa tak 1. septembra 2005. Dôvodom bolo nielen želanie školy rozšíriť svoju ponuku, ale aj nové možnosti, ktoré poskytoval areál na Masarykovej ulici.  Začiatky boli skromné, postupne sa zariaďovali pracovná dielňa a učebňa teoretického vyučovania, pribudol skleník a školská záhrada. Žiaci odboru výraznou mierou prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu bezprostredného okolia školy.

    Štúdium a práca v tomto odbore je veľmi zaujímavá a tvorivá. Nie sú to len činnosti v rámci poľnohospodárskych prác v školskej záhrade či záhradnícke úpravy okolia školy ale aj kreatívne realizácie dekoratívnych predmetov z rôznorodých prírodných i umených materiálov.

    Dušou a garantom učebného odboru je Bc. Eva Štibrányiová, ktorá popri vedení odborného výcviku vyučuje aj odborné predmety.

    Tento, počtom žiakov neveľký učebný odvor, si po desiatich rokoch svojej práce získal dôstojné miesto v ponuke učebných odborov školy.

   Jeho žiakom a pedagógom prajeme veľa šťastia do ďalších rokov. Do videnia, pri oslavách dvadsiateho výročia učebného odboru "záhradník" !

 

IMG 3286

Práve tu je 159 návštevníkov a žiadni členovia on-line