Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

VYUČOVANIE
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2022, vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (utorok)
Druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok)

PRÁZDNINY
Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2022 (piatok) a končia sa 31. októbra 2022 (pondelok). Vyučovanie sa začína  2 . novembra 2022 (streda).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2022 (piatok) a končia sa 5. januára 2023 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).
Jarné prázdniny sú v čase od 06. marca do 10. marca 2023. Vyučovanie sa začína 13. marca 2023 (pondelok) 
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 06. apríla 2023 (štvrtok) a končia sa 11. apríla 2023 (utorok). Vyučovanie sa začína 12. apríla 2023 (streda) 
Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2023 (sobota) a končia 31. augusta 2023 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 04. septembra 2023 (pondelok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY
Štvrťročná klasifikačná porada – 23. november 2022
Polročná klasifikačná porada – 25. január 2023
Trištvrťročná klasifikačná porada – 26. apríl 2023
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka 08. jún 2023
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka 26 . jún 2023

PEDAGOGICKÉ RADY
28. september 2022
26. október 2022

29. marec 2023
24. máj 2023


PRACOVNÉ PORADY
31. august 2022
22. december 2022
30. jún 2023


TRIEDNE AKTÍVY
25. november 2022 – piatok
28. apríl 2023 - piatok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA
15. a 16. jún 2023 – štvrtok, piatok

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

16.09.2022 - piatok 

18.11.2022 - piatok

31.03.2023 - piatok (Deň učiteľov)

15. - 16.06. 2023 - štvrtok, piatok (Záverečná skúška)

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line