Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom, žiakom a všetkým

 

návštevníkom školy, že od 20. 09.2021 (pondelok) vstup do vnútorných 

 

priestorov školy je možný len s prekrytím nosa a úst respirátorom, z dôvodu,

 

že

 

okres Prešov je podľa COVID-automatu v červenej farbe t.j. v 1. stupni ohrozenia.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená

 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,

 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, hnačka),

 

ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského

 

zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať

 

lekára.

 

Po každom  prerušení dochádzky do školy v trvaní  3 a viac po sebe nasledujúcich

 

dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o

 

bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže

 

vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o 

 

bezpríznakovosti" pre návštevníka.

 

 

Obe tlačivá (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa resp. návštevníka) si môžete stiahnuť v prílohe.

 

 

 

                                                                                        Ing. Valéria Varadská

                                                                                              riaditeľka školy

Práve tu je 154 návštevníkov a žiadni členovia on-line